Представяне на книгата „Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI В. Пр.Хр.- III В.Пр.Хр)

22/04/2023

 

 Г-жа Ж. Тодорова- учител по "История и цивилизации" в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, присъства на представяне на книгата "Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI В. Пр.Хр.- III В.Пр.Хр)" в КЦ "Морско казино".

Новото научно издание разкрива интересни факти за монументалната храмова архитектура, строителната керамика и архитектурната теракота в Аполония Понтика. Негов автор е доц. д-р Даниела Стоянова – преподавател в Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и дългогодишен участник в археологическите екипи, проучващи Аполония Понтика. 

Монографичното изследване обобщава натрупаните в резултат на повече от 100 години проучвания данни за строителната керамика и архитектурна теракота от предримската епоха в Аполония Понтика.  

Своя коментар за аудиторията направи доц. д-р Мартин Гюзелев, Университет "Проф. Асен Златаров" и Тодор Мърваков, директор на Археологически музей "Старинен Несебър", а модератор на събитието е проф. д-р Мира Маркова- Декан на Исторически факултет при СУ "Св.Климент Охридски.