Пролетна ваканция

31/03/2022

     Уважаеми родители, скъпи ученици,
 Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-1804/31. 08. 2021 г. на министъра на образованието и науката дните от 01. 04. 2022 г. до 10. 04. 2022 г. са обявени за пролетна ваканция за учениците.
Учениците ще бъдат на училище на 11. 04. 2022 г. /понеделник/ при утвърдения график за провеждане на учебните часове и дневен режим.