Учебна евакуация, съгласно Плана на училището за действия при бедствия, аврии, катастрофи и пожари 

30/05/2022

 Съгласно Плана на училището за действия при бедствия, аврии, катастрофи и пожари се проведе учебна евакуация на учениците.Разяснено бе на учениците, че при възникване на пожар всички действия следва да се насочат към евакуация на учениците от горящата сграда. Това трябва да стане организирано и под ръководството на учителите, като не се допуска паника. Евакуацията започва от горящото и съседните помещения, а впоследствие и на всички, намиращи се в сградата ученици.

Възпитаниците на училището научиха, че ако коридорът не може да се ползва поради гъстия дим, следва да останат в класната стая, при плътно затворена врата и спокойно да изчакат идването на екипите за пожарна и аварийна безопасност.

 Изразяваме своята  надежда, че няма да се налага евакуация в реална ситуация.