Програма "Еразъм+" ни гостува и приложи сред учениците своята Стратегия за приобщаване и разнообразие "#Sport_in_You(th)"

17/06/2022

 Проектът, в който се включват учениците от VII е разработен с основната цел да стимулира социалното приобщаване, чрез използване на спорт и дейности на открито като инструмент.

Целта е да се изгради мост между различните социални групи, да се насърчи по-доброто взаимно разбиране и атмосферата на екипна работа. Участниците научават как да се грижат един за друг, как да преодоляват бариерите, развивайки истинско усещане за общност.Участниците трябва да изпълнят няколко предизвикателни задачи, но най-хубавото беше, че трябваше да поемат водещата роля и да се самоорганизират, да бъдат активни, да работят в екип и всичко това без подробни инструкции.

 Обменът събра участници и организатори  от Малта, Италия, Испания, Португалия и България.

 Ученици от ОУ " Христо Ботев", облечени в народни носии посрещат гостите с питка и под съпровод на акордеон от г-н Ст. Николов изпълниха народни песни.
 С интерес и много желание, разделени на групи изпълниха поставените от организатори задачи и деманстрираха уменията си за групова работа.

 Ученици, които участват в кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" с ръководител г-жа Ж.Тодорова демонстрират на гостите своите умения в тъкането и представят урок по тъкачество.