Проектни задачи по Човекът и природата- IV клас

14/05/2024

Учениците от IV клас разнообразяват подготовката на уроците, по предмета "Човекът и природата", като работейки в екип, изработват собственоръчно постери по темата на урока: "Здравословно хранене".

Екипната работа винаги е по-забавна за учениците и действа сплотяващо. 

Приятната и винаги актуална тема за здравословното хранене ги провокира да изготвят различни колажи, хранителни пирамиди, диаграми и дневно здравословно меню. С много настроение учениците обменят идеи и демонстрират добри умения за работа в екип.