Проектни дейности II клас

31/05/2023

Учениците от II клас с преподаватели г-жа Манджукова и г-жа Колева провеждат следните проектни дейности на тема:

29 май - изработване на маски за приказката "Болен здрав носи";

30 май - драматизация на приказката "Болен здрав носи";

31 май - творческа работилница с природни материали в парк "Минерални бани", кв.Ветрен.