Проектни дейности по "История и цивилизации" в V и VI клас

11/02/2023

 На учениците от V и VI  клас по учебния предмет "История и цивилизации" с учител госпожа Ж. Тодорова, са поставени задачи, чрез изпълнението на които да се потопят в сетовната история, да проучат и изработят макети и рисунки през междусрочната ваканция.
За петокласниците темата, върху която работят е "Древна Елада", а учениците избират сами какъв проект да изработят, като преди това научат повече и проучат от запазени исторически източници.
 На по-голяма част от учениците силно впечатление прави завладяването на Троя и изработват макети на троянския кон. Други са завладени от образа, легендите и разказите за хубавата Елена, а трети изработват търговски кораб.
 Шестокласниците изработват проекти на тема "Средновековие", свързани с църковното строителство през този продължителен период от историята и пресъздават в макети запазени сгради или части от тях.
Учениците от V и VI клас се включват в проектните дейности с много желание, а целта е учениците да развиват уменията, да обогатяват знанията си, като прилагат в проектните задачи.
Като условие за изпълнение на проектите, бе поставено родителите също да се включат в изработването на проектите от учениците. Целта е да приобщим родителите към учебния процес и да научат повече за темите, които  изучават децата им.

 Най-важната задача за нас учителите е да "създадем" модерно училище- да възпитава интелектуално развита личност с набор от най-важни качества: инициативност, способност за приемане нестандартни решения в различни житейски ситуации, намиране на липсващата информация в информационното поле, способност за творческо мислене и, което е много важно, самостоятелно придобиване на нови знания, както и приобщаване на родителите към учебния процес.
 Г-жа Тодорова оцени високо изпълнените проекти, които може да разгледате в приложения снимков материал.