Проектна седмица III клас

01/06/2023

 В часовете по проектни и творчески дейности в края на учебната година, третокласниците работят по темата: "Здравей, лято!". Провеждат се беседи и дискусии за промените, настъпващи в природата и традиционните летни празници и обичаи.

Учениците сами подготвят стихотворения и гатанки, четат приказки по темата. В практическата част третокласниците изработват и рисуват изделия.

Най - емоционално протече викторината "Какво научих в трети клас?". Състезанието протече равностойно, но победители са отбор "ROBLOX".

Проектът завърши с разходка сред природата в парк"Минерални бани".