Проекти: Слънчевата система

20/01/2023

 Земята е една от осемте планети, които се движат по орбити около Слънцето. Слънцето и планетите са най-големите небесни тела в нашата Слънчева система.
Нашата галактика, освен огромна и красива крие своите загадки. Всеки от нас погледне ли вечер нагоре, вижда милиони блещукащи точици.
 В час по Човекът и природата в IV клас на учениците бе поставена нелеката задача, да "построят"макети на нашата галактика и да ги представят на своя учител г-жа А. Стоянова и на своите съученици.
 Как виждат и какво знаят за Слънчевата система четвъртокласниците ни, разгледайте в галерията със снимки.