Проекти по Биология и здравно образование

07/12/2022

 На учениците от VII клас  бе поставена проектна задача по Биология и здравно образование. 

Целта на задачата бе да представят растение по свой избор, като конкретизират царство, отдел, род и вид. Учениците представиха подробна информация за своето растение. В края на часа споделиха, че по този начин по-лесно усвояват новите знания.

 Най-добрите приети получиха и отлични оценки.