Проекти по английски език

01/06/2022

Учениците от VI клас изготвиха и  представиха проекти на теми по избор:  "Храната по света"; "Национални резервати". 

В съвместна работа в екипи проучиха различните  държави и описаха автентични за тях ястия. 

С много старание разработиха задачите за природни резервати в България и по света. Представиха какви животни и растения се срещат в тях и се запознаха по-подробно с природата, за да я обикнат, ценят и опазват още повече.