Проекти на тема: Царство растения

04/12/2023

 Учениците от VII клас имат за задача да изработят проекти на тема: Царство растения.

  В часовете по Биология и здравно образвание научават, че растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли. Точният брой на видовете растения е трудно да се определи, но в наши дни се смята, че съществуват 300 – 315 хиляди вида, от които основната част, 260 – 290 хиляди.