Проекти на тема: Средновековни замъци

24/01/2024

Учениците от VI клас изпълняват проекти, свързани с живота през Средновековието.

Целта на поставената проектна задача от г-жа Ж. Тодорова е учениците да задълбочат знанията си за функциите на сградите, материалите, които са използвани за построяването им и определящите характеристики, важни за отбранителните цели.

Изпълнените проектни задачи са от различни материали или наподобяват разнообразни материали, а крепостните стени са достатъчно високи, за да изпълняват своята защитна цел.