Проекти на тема: Гъби паразити

22/01/2024

 Учениците от VII клас с учител г- жа Анка Стоянова в час по Биология и здравно обравование изработват проекти на тема: Гъби паразити. Учениците трябваше да защитят информацията, която са подбрали с научни факти и изученото до момента.

Думата "гъба" най-често събужда приятни асоциации за вкусни блюда. Съществуват обаче и друг вид гъби – паразити, които нападат дърветата и като истински хищници ги унищожават. Силно опасни са и могат бавно и незабележимо да унищожат градината. Какво да правим, когато установим наличието им по дърветата? 

Защо израстват и как може да се предотврати появата им?

По света са известни повече от 10 хиляди вида паразитни гъби. Хранителна среда за тях може да бъде всяко растение, но настоящ интерес са дърветата. За възможно израстване на паразитите се явява базисно растение-донор, чиято жизнена дейност осигурява храна за гъбите.