Преминаване в ОРЕС за учениците от V и VI клас

21/01/2022

   Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед №РД-01-21/20.01.2022 г. на д-р Георги Паздеров - директор на Регионалната здравна инспекция - Бургас за въвеждане на присъствено обучение на 50% от паралелките на ротационен принцип Ви информирам за следното:
В периода от 24.01.2022 г. - 28.01.2022 г. учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено, при спазване на противоепидемични мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.
В периода 24.01.2022 г. - 28.01.2022 г. учениците от V и VI клас ще се обучават в електронна среда.
В периода от 24.01.2022 г. - 28.01.2022 г. учениците от VII клас ще се обучават присъствено.

Дневен режим за V клас и VІ клас при провеждане на обучение в електронна среда.
Учебните часове се провеждат в MS Teams по утвърденото седмично разписание .