Походът на книгите с I клас

23/04/2024

 В периода от 2 до 23 април 2024 г. се провежда тринадесетото издание на кампанията за насърчаване на детското четене "Походът на книгите". В рамките на кампанията първокласниците се включват в различни инициативи.

На 12 април в класната стая се провежда викторина "На гости на приказките". Учениците се състезават да разпознават приказни герои и приказки от откъси.

На 15 април е финалният кръг на състезанието по български език " Пиша вярно и четливо". Първокласниците се надпреварват в красиво и четливо писане, подреждат думи в изречения, редактират текстове с правописни грешки и ги преписваха четливо и красиво. 

Учениците имат възможност да проверят своите знания и постижения в овладяването на писмената българска реч. Награди получават:

1.Симеон Петков

2.Катерина Михалева

3.Диян Дойнов

 Целта на всички инициативи е учениците да намерят своя път към книгите, да открият ползата от четенето и да усъвършенстват грамотността си.