Писменост на първите цивилизации

05/12/2023

Днес- 5 декември в часа по История и цивилизации учениците от V клас изпълняват проектна задача на тема: "Клинописно писмо". 

Петокласниците трябва да изпишат фрагменти от запазени "таблички с клинопис" в рамките на двадесет минути върху глинени плочки, които подготвят сами.

Целта на задачата е учениците да се докоснат до уменията, които са притежавали хората в Месопотамия още през IV хил. пр. Хр. и да осъзнаят етапите, през които преминава развитието на писмеността.

С много старание и ентусиазъм изпълняват задачата и споделят, че на шумерите и другите народи, които са използвали клинописа, не им е било лесно да упражняват професията на писар.