Пеперуденото богатство на България

24/04/2023

 Пеперудите са едни от най-красивите същества на Земята. Ефирността и цветовете на крилата им са вдъхновение за човека.Разнообразието на релефа и географското положение обуславят голямото пеперудено богатство на България.  

Проучени са близо 3000 вида пеперуди, но непрекъснато се откриват и описват нови.

Учениците от VII клас в час по "Биология и здравно образование" имат за задача да се запознаят и опишат пеперуда, която се среща на нашите ширини. 

Ето какво представиха те!