Открит урок в VII клас по Химия и опазване на околната среда

04/12/2023

 По изпълнение на ЕКК прогимназиален етап се провежда открит урок в VII клас. 

Събитието е уважено от Директора на училището и учители от начален и прогимназиален етап.

Днес, 04.12.2023 г. учениците от VII клас и г-жа А. Стоянова представят проектно-базиран урок по Химия и опазване на околната среда на тема: " Химични формули и валентност.Атомна и молекулна маса".

 Класът бе разделен на четири екипа по четерима ученици. Целта на проектната работа е да спасят Коледата на проф. Химичко.

Задачите са разделени на няколко етапа:

1. Правилно подреждане на на химични елементи според нарастващата им атомна маса.

2. Буквословица с химични пособия и реактиви.

3.Изчисляване на молекулна маса на скрити съединения.

4.Определяне на валентност и съставяне на химични формули.

5.Разчитане на коледна картичка. В картичката е скрито послание на морзовата азбука. Учениците в екип трябва да я разшрифоват.

Посредством екипите се постига по-добра организация на работния процес и в същото време се създават подходящи условия за вземането на ефективни управленски решения. Това от своя страна води до подобряване на качеството на работа в организацията, а оттам и до реализирането на по-високи резултати.

В заключение учениците смело заявяват, че Коледата на проф. Химичко е спасена!