Открит урок в IV клас

26/01/2023

  На 26.01.23 се провежда открит урок  по български език и литература в IV клас с учител г-жа Т. Попова на тема "Главни части на изречението. Упражнение."

 Учениците показват знания, относно главните части на изречението, начинът на откриването им и тяхната взаимна свързаност.

Много добре познават сложните думи и знаят определенията за синоними, антоними и сродни думи.

Чрез драматизация на приказката "Златната мома", те, по нетрадиционен начин, показват наученото до момента, чрез повторение на сложните думи след четеца.

Учениците пресъздават приказката вълнуващо и емоционално.

 Гости на урока са г- жа Й. Николова- директор на нашето училище и учители от Екип за ключови компетенции- начален етап в училище ОУ,, Христо Ботев,, кв. Ветрен.