Открит урок в IV клас в час по Самоподготовка

30/01/2024

 Днес, 30 януари 2024г,  в IV клас, в часа по Самоподготовка се провежда открит урок на тема: Главни части на изречението. Сказуемо.

Гости на урока са г-жа Николова- Директор на ОУ "Христо Ботев" и учители начален етап.

Под ръководството на г-жа Таня Попова, учениците  преговорят накратко изучавани уроци. Отговарят кратко и ясно на зададените въпроси от учителя. 

На интерактивната дъска изпълняват упражнения, свързани с темата на урока.

Разделени на два отбора четвъртокласниците се съревновават в решаване на кръстословица и упражняват знанията си.

Урокът завършва с проверка на упражненията и кръстословица.