Открит урок в I клас

01/12/2023

Днес, 1 декември 2023 година, във връзка с изпълнение плана на ЕКК- начален етап, се провежда открит урок по математика в първи клас на тема: Събиране и изваждане с числата до 10. 

Събитието е уважено от директора на училището и учители от начален етап. 

Сюжетното разнообразие на задачите, които госпожа Д. Пенчева е подготвила за учебния час и различното ниво на сложност, активират учениците да участват в образователния процес. Освен знания по математика, те показват и умения за спазване на правилата за работа в екип, чрез оказване на взаимопомощ и сътрудничество за решаване на екипни задачи. 

В урока са включени разнообразни иновативни методи на работа, които повишават интереса и ангажират с дейности учениците в учебния процес.