Открит урок по музика в I клас на тема "Коледа"

11/12/2023

Днес, 11.12.2023г. се провежда открит урок по музика в първи клас, на тема ,, Коледа".

Децата участват активно в часа, с изпълнението на заучени, коледарски песни и пресъздаване на самия коледарски обичай под съпровода на своя учител г-н Ст. Николов.

Драматизация на песента ,, Доктор мечо" предизвика у децата много радостни емоции и вълнения.

 Гости на урока са г - жа Николова - Директор на училището и учители от прогимназиален и начален етап.