ОРЕС за учениците от VII клас в периода 14.02- 18.02.2022 г.

11/02/2022

Уважаеми родители и ученици, 
Във връзка със Заповед №РД-09-2354/11.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката  - акад. Николай Денков Ви информираме за следното:
В периода от 14.02.2022 г. - 18.02.2022 г. учениците от I до VI клас включително ще се обучават присъствено, при спазване на противоепидемични мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.
В периода 14 02. 2022 г. - 18.02.2022 г. учениците от VII клас ще се обучават в електронна среда по установения дневен режим и седмично разписание на часовете.