Обърната класна стая в часовете по История и цивилизации в VII клас

04/11/2022

 В часовете по История и цивилизации в VII клас използваме моделът " Обърната класна стая", което дава възможност на учениците да поемат по-голяма отговорност за образованието си и е стимул за задълбочено и подробно изследване да поставена тема или проблем, които са зададени предварително.

 Изискването към учениците е да се запознаят подробно по темата, а след това да разкажат в часа и да представят систематизирано информацията във вид на подробен план, придружен от исторически документи и снимки на личности.

Ролята на учителя- г-жа Ж. Тодорова е да допълни и обобщи информацията.