Обичам моята родина България

07/11/2022

Ученици от 4 клас изготвиха проекти за петте природни области под надслов "Обичам моята родина- България. '' Проектите са богати на снимков материал и информация. Всички се запознаха с местоположението и характерните за областта селища, поминък, природни богатства и забележителности.