Национален конкурс, посветен на 3 март: "144 години от освобождението на България от османско робство"

28/03/2022

Поощрителни грамоти за участие на ученици от ОУ"Христо Ботев"-гр. Бургас,кв. Ветрен в конкурса.