Насърчаване на четенето

12/04/2024

 По случай месеца, посветен на книгите, в часа по Занимания по интереси на 12 април 2024 г. учениците от  V клас четат Народни приказки на четвъртокласниците.

Мероприятието се провежда с цел приемственост и по-лесна адаптация на учениците в прогимназиален етап.

Благодарение на приказките се спомага формирането на правилни житейски модели на поведение, изгражда се нравствената система, обогатява се знанието и се развива концентрацията.