На вниманието на ученици в прогимназиален етеп и техните родители

04/02/2022

 Във връзка със Заповед №РД-01-25/4.02.2022 г. на д-р Георги Паздеров - директор на Регионалната здравна инспекция - Бургас, учениците от V, VI и VII клас ще се обучават в електронна среда в периода 7.02.2022 г. - 11.02.2022 г.по утвърден дневен режим и седмично разписание за II учебен срок.