На вниманието на ученици и родители

29/01/2022

На основание Заповед № РД09-1804/31. 08. 2021 г. на министъра на образованието и науката 01. 02. 2022 г. е определен за междусрочна ваканция, а на основание Заповед № РД09 - 1474/24. 01. 2022 г. на министъра на образованието и науката дните 31. 01. 2022 г. и от 02. 02. 2022 г. до 04. 02. 2022 г. включително са определени за неучебни дни.

На 07. 02. 2022 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат по утвърденото за II учебен срок седмично разписание и утвърден дневен режим.