На вниманието на родители на ученици от I до IV клас

11/11/2021

 Във връзка с невъзможността да се доставят договорените количества от един от посочените в декларациите за съгласие бързи неинвазивни антигенни тестове за доказване на COVID-19, Ви информираме за възможността Вашите деца да бъдат изследвани с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерството на здравеопазването, със същите характеристики и от същия тип - с проба от слюнка, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.
 Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit може да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc.
С цел оперативност и при зачитане на Вашето правото на информиран избор , ако след запознаване с посочения бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, не изразите изричен отказ до 14 часа на 12 ноември 2021 г. (петък), ще се считат за дали съгласие за изследване на децата им с него.