На добър час, седмокласници!

04/07/2022

  Мечтайте, бъдете различни, успешни, любознателни! 

Бъдете постоянни и упорити и ще успеете във всичко! 

Ние вярваме във вас!