Най-добър клип  и I място за ученик от нашето училище в конкурс на   ЦПЛР и ПУДООС, финансиран от Министерство на околната среда и водите на тема :   "Морето и Бургас "

13/10/2021

 Иван Делянов Делев - ученик от VII клас в  ОУ "Христо Ботев" - гр.Бургас , кв.Ветрен, участва в  ученическия конкурс за видеоклип на тема "Морето и Бургас", посветен на 31 октомври- Международен ден на Черно море и за стих на тема "Обичам природата и аз участвам" по проект "Деца и ученици във вълшебния свят на природата", финансиран от МОСВ и ПУДООС и зае призовото I място .

Цели на конкурса: 
Да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи във видеоклип и стих;
Да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии;
 Да съдейства за формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието в Бургаска област;
 Да се популяризира уникалното природно богатство, морето и всичко, свързано с екологията в град Бургас;
Конкурсът в раздел "Фотография" има за цел да привлече вниманието на учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.
Снимките и видеоматериалите  трябва да са свързани със замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж , а клипът да е с продължителнос до 2 минути .

 В конкурса взеха участие ученици от I до XII клас от Бургас и страната.
По проект "Деца и ученици във вълшебния свят на природата" комисия от ЦПЛР- Бургас в състав: 
Председател: Пепа Ангелова- ръководител на проект "Деца и ученици във вълшебния свят на природата" и членове:
Атанасия Петрова - координатор на проект "Деца и ученици във вълшебния свят на природата" и Десислава Иванова- ръководител на ИКТ, избраха в раздел "видеоклип" във втора възрастова група ученика Иван Делев от VII клас, от ОУ»Христо Ботев»-кв. Ветрен на първо място. 


Поздравления за Иван  и неговия ръководител г-жа Живка Тодорова .

Община Бургас 

Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас