Междусрочна ваканция

31/01/2023

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
На основание Заповед № РД09 - 4066/30. 08. 2022 г. на министъра на образованието и науката дните 01. 02. 2023 г. до 05. 02. 2023 г. включително са определени за междусрочна ваканция.
 На 06. 02. 2023 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат по утвърдения за II срок график и седмично разписание.