Когато се чувствам самотен

15/12/2022

 В групата за развиване на емоционална интелигентност за деца "Добротворница", ние - 

г-жа Костадинова и г-жа Вутова, ще подкрепяме процеса на преработка и овладяване на емоциите, било то положителни или отрицателни. Заедно ще откриваме причината за появата им и как да ги показваме по един приемлив начин. Методите, които използваме в нашата работа са: арт терапия, приказкотерапия, музикотерапия, театър, йога, дихателни упражнения, визуализация, релаксация и др.В група "Добротворница" ще се учим да вярваме, че заедно сме способни да сътворим едно ново пространство, в което да се чувстваме приети и пълноценни.На 12.12.22г. всички добротворници имаха възможност да изработят маракаси с подръчни материали. Чрез това средство за комуникация, децата представиха себе си посредством ритъм и движение.

Малко по-късно Зайчето Питър почука на вратата, за да сподели с децата, че от време на време се чувства самотно, но не знае с кого да сподели. Разказа им, че се затруднява в такива ситуации, но е сигурно, че е много по-важно да се справиш с неуспеха, загубата, срама и трудностите, отколкото във всичко да си първи. Питър мисли, че когато си достатъчно силен, за да се справиш с болката, страха и тъгата, добиваш вътрешна сила да приемеш света около себе си. Децата се съгласиха с него и предложиха да станат приятели, за да имат възможност да споделят както положителни, така и отрицателни моменти.И накрая учениците се забавляваха с дихателни упражнения - игри с балон. Те намаляват нивото на тревожност, повишават самооценката и чувството за контрол. Дихателните упражнения спомагат и за развитие на речевото дишане, което е нужно за добрата артикулация. Важно е да научим децата да поемат въздух през носа и да го издишат през устата.

Презентация