Хигиена и промени по време на пубертета

07/12/2023

 Ученици от ГЦОУД V клас, в часовете Занимания по интереси, разговарят с  г-жа Янка Калушева, медицинска сестра в училището, за физическите и емоционалните промени през пубертета, за  хигиенни навици и защо трябва да се отделя време и да се полагат специални грижи в този период.

Разделени на две групи- момичета и момчета, имат възможност да зададат въпроси, които ги вълнуват и да получат отговори.

Г- жа Калушева съветва учениците винаги да разговарят с родителите си или с друг възрастен, на когото искат да се доверят, по въпросите, които ги вълнуват или да потърсят нея.