Какво е да си толерантен?

16/11/2022

 На 16 ноември- Международния ден на толерантността, в часовете по Занимания по интереси учениците от III клас проведоха беседа на тема: " Какво е да си толерантен?" и изработиха дърво на толерантността. 

 Есенните листа носеха посланията на децата за уважение, приятелство, съпричастност.