Инструктивно съвещание с учителите в начален и прогимназиален етап , организирано от РУО Бургас

13/10/2021

Учители от ОУ " Христо Ботев " - гр.Бургас , кв.Ветрен , получиха Методически указания за учебна 2021/2022 година.

Указанията включват  представянето на :
1. Контролна и методическа дейност през учебната 2021/2022 година;
2. Извънкласни дейности през изминалата 2020/2021 учебна година;
3. Външно оценяване на учениците по история и цивилизации;
4. Втори държавен зрелостен изпит през 2021/2022 учебна година;
5. Предстоящото през учебната 2021/2022 година;
6. Новости в учебните програми;
7. Профилираната подготовка по обществени науки;
8. Гражданското образование;
9. Информация за държавни зрелостни изпити;
10. Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда";
11. Изменения в нормативната уредба;