"Игри за сплотяване"

16/12/2022

 Днес- 16.12.22г., учениците от III клас имат възможност да надникнат вътре в себе си. 

Те откриват, чрез съдействието на г-жа Костадинова, своите силни страни. 

Заедно стигаме до извода, че имаме много сходни качества.
След това продължаваме с упражнението "Нашата приказка" - участниците в групата имаха за задача да създадат приказка с положителен край. 

Първият участник започва приказката, след като назовава следващия участник, който да продължи и така докато някой не завърши приказката. Накрая учениците споделиха впечатленията си от това, което  сътвориха съвместно.
 Работата в екип дава възможност за повече споделеност, подкрепа и чувство за принадлежност. Допринася значително за удовлетвореността в училище.

 Учениците си помагат взаимно и разчитат един на друг, защото имат обща цел.