" Игри за сплотяване "

29/11/2022

 Днес, 29.11.2022г, в защитено пространство учениците  от III  клас имаха възможност да научат повече за себе си и взаимоотношенията си с другите. 

Чрез играта, под ръководството на психолога в нашето училище- г-жа Пл. Костадинова, те изразиха своите емоции, чувства и страхове.