ГЦОУД V клас

26/01/2023

 Най-голямото предизвикателство в работата на групата е как да се създаде и организира мотивиран екип от индивидуалности, тъй като групата  е съставена от ученици с различни интереси и заложби, които се опитваме да развиваме и надграждаме.

Г- жа Тодорова, която е ръководител на групата, се стреми да организира в заниманията по интереси дейности с различна творческа насоченост, организирани в екипи.

Децата с добър краснопис написват текст, децата, които обичат да рисуват - рисуват илюстрации, децата, които са сръчни и с добре развита фина моторика - изработват апликации, други - залепят, изработват пана на стан, рисуват върху гипсови основи и т.н.  Всичко това учениците извършват с много старание, желание  и ентусиазъм, а усмивки огряват лицата им.

Заниманията по интереси имат за цел учениците от групата да се опознаят и да се научат да изразяват себе си чрез творчество, но след всяко следващо занимание в тях се развиват качествата инициативност, взаимопомощ, воля и всеки следващ  проект е все по-успешен,  по-завършен и уникален.