Групов психотренинг на тема: "Нарисувай история за тигър и заек"

10/05/2023

 Учениците от IV клас, заедно с г-жа Пл. Костадинова- психолог в ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен, показват начини, по които се справят с конфронтации, авторитети, с по-силни и по-слаби фигури в живота си.

От техните истории забелязваме с коя фигура се идентифицират повече и как проявяват тези качества.

Картините на учениците изобразяват как двамата герои намират начин да съжителстват заедно и да са приятели, въпреки различията си.

По време на часа говорим за силата, за ненасилствената комуникация, за смелостта.