Група "Добротворница"

31/01/2023

 Учениците от група "Добротворница" имат възможност да се научат да разпознават, категоризират и владеят своите емоции, чрез много игри и забавления. 

 Доказано е, че учениците много по-лесно постигат академични успехи, общуват пълноценно със съучениците си и създават трайни приятелства, когато: познават собствените си емоции, умеят да ги изразяват, успяват да ги регулират и контролират, разпознават чуждите, знаят как да реагират на тях, показват емпатия. 

Учениците продължават своята работа, като изработват скулптура на гнева от солено тесто и споделят как се справят в ситуации, в които изпитват това силно чувство. 

 Участниците в групата, заедно със своя ръководител г-жа Пл. Костадинова- психолог във нашето училище,  помагат и на Вълчо, който често е груб, когато се чувства наранен, отхвърлен и неразбран, да бъде част от тяхната група.