Нека е чисто отвън и отвътре!

17/03/2023

  Група "Добротворница" от ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен отбелязва Световния ден на рециклирането- 18 март с няколко дейности.

Учениците се запознават с "Приказка за юначета с празни тумбачета", изработват красива и пъстра пеперуда с отпадъчни материали- пластмасови капачки.

 С продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смегчи последиците от изменението на климата.