Грипна ваканция

31/01/2024

    Уважаеми родители и ученици, 

  Във връзка с решение на Областния щаб и Заповед №РД-01-16/30.01.2024 г. на директора на РЗИ Бургас Ви информираме, че от 01.02.2024 г. - 06.02.2024 г. включително се преустановява присъствения образователен процес на територията на област Бургас. За дните 01.02.2024 г., 02.02.2024 г. и 06.02.2024 г. НЯМА да бъде провеждано обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

 Следете сайта на училището за допълнителна информация. 

Бъдете здрави!