График за организацията на учебния процес за учениците от ОУ"Христо Ботев"-гр.Бургас, кв.Ветрен

30/11/2021

Вижте графика ТУК