Гнездо и птиче

23/01/2024

 Учениците от II клас създават проект: "Гнездо и птиче", който се свързва със сигурността и потребностите. Учениците споделят с г-жа Пл. Костадинова, психолог в ОУ "Христо Ботев", как е направено тяхното гнездо; кой живее в него; как и кой се грижи за птичето. Така изграждат едно защитено пространство, в което те самите задоволяват своите нужди, като осъществяват връзка със себе си и своето семейството.