ФУЧ "Математиката - лесна и интересна" - III клас

12/02/2024

 И през 2023/2024 учебна година учениците от III клас и г-жа Ивелина Димитрова работят по Иновативен проект "Математически калейдоскоп".

 Учебната програма за Факултативни учебни часове /ФУЧ/ "Математиката – лесна и интересна" за трети клас цели надграждане на математическите знания и умения на учениците, чрез задачи с тренировъчен характер и използването на илюстративни материали, графики и модели, които подпомагат осмислянето на понятията и алгоритмите.

Изключително полезно и забавно за ФУЧ "Математиката – лесна и интересна" е присъствието на интерактивен панел в класните стаи. Така ученици и учители имат достъп до множество интернет ресурси и платформи, което превръща класа в жизнена учебна общност, нетърпелива да разбере математическия свят навсякъде около себе си.