ФУЧ "Математиката - лесна и интересна" - II клас

30/01/2024

 В часовете по ФУЧ "Математиката -лесна и интересна" във втори клас предвидените дейности са разнообразни и познавателни. Знанията се получават главно въз основа на сетивни опори и постепенно се преминава към усвояване на знания, които са логическо следствие от преди това усвоени знания. 

В изминалите часове второкласниците се запознават с различни типове задачи- математическа въртележка от главоблъскници и лабиринти, ребуси, верижки, магически квадрати и шифрограми. Особен интерес у тях предизвикват практическите часове, в които използване природни материали, дървени кубчета, шаблони и макети на геометрични фигури, както и забавните задачи с клечки. В часовете учениците се докосват и до задачите за математически състезания, като се уверяват сами,че няма трудни задачи, а такива, до които не са се докосвали. Интерактивният панел ги пренася в света на игрите.