Форум на ученическите съвети

25/04/2023

  Ученическият съвет на ОУ "Христо Ботев" представи своята дейност в специален форум, който бе по инициатива на кмета Димитър Николов.

 Събитието се провежда в Конгресен център.